Interneto puslapio peržiūrų skaičius

2012 m. liepos 9 d., pirmadienis

DSM-V: kaip pasikeis autizmo diagnostika

2013 metų pavasarį turėtų įsigalioti nauja psichikos ligų ir sutrikimų klasifikacija DSM-V, kurią rengia Amerikos psichiatrų asociacija. Joje turėtų būti daug pokyčių, palyginti su DSV-IV redakcija, tačiau mes kalbame tik apie tai, kas susiję su autizmo sutrikimais.

Nors DSM-IV Lietuvoje netaikoma, ir to greičiausiai nebus, kai įsigalios DSM-V, bet pasaulines naujienas žinoti reikia. Esame ne kartą girdėję, kad pasaulyje, ypač JAV - "autizmo epidemija", mėginame ieškoti jos priežasčių, kaltiname chemizuotą maistą, kompiuteriją, paveldimumą ir kt. Dabar išlindo dar viena priežastis - diagnostikos trūkumai.

Šiame tinklaraštyje jau buvo anksčiau užsiminta apie DSM-IV trūkumus. Tačiau dabar JAV spauda kalba apie tai, kad naujoji klasifikacija bus sugriežtinta, o tai reiškia, kad pakeitus diagnostikos kriterijus, autizmo atvejų sumažės (čia aš ne į temą, bet tuoj pat prisimenu, kaip mūsų darbo biržos nedarbą mažina - išbraukdamos bedarbius iš sąrašų už tai, kad laiku nepakėlė telefono ragelio - ŽA).

Gali būti, kad taip JAV sveikatos apsaugos biudžetas nori sutaupyti pinigų: juk diagnozė reiškia, kad reikalingos paslaugos, o paslaugos reiškia pinigus. Vadinasi, gali būti, kad asmenys, turintys diagnozę ir besinaudojantys paslaugomis, jų neteks - praras sveikatos apsaugos, švietimo, socialines paslaugas. Kam tai bus didelė tragedija, o kam gero verslo dėl pernelyg laisvos diagnozės interpretacijos pabaiga - čia jau atskira kalba.

Planuojama, kad bus įvesta Autizmo spektro sutrikimų kategorija, kuri apims visus anksčiau atskirai įvardytus sutrikimus - autizmą, Aspergerio sindromą, įvairiapusius raidos sutrikimus ir vaikystės dezintegracinius sutrikimus. Rekomenduojama į naująją redakciją nebeįtraukti Rett'o sindromo, nes šiuo atveju autizmo simptomų būna tik trumpą laiko tarpą ankstyvoje vaikystėje. Abejojama ir dėl vaikystės dezintegracinių sutrikimų kaip atskiros diagnozės, nes jie itin reti, apie juos esama labai mažai duomenų.


Laikraštis "The New York Times" rašo: "Psichiatrų asociacija sprendžia vieną skausmingiausių psichikos sveikatos klausimų - kur nubrėžti liniją tarp to, kas neįprasta, ir to, kas anomalu. O jos sprendimai tikrai bus skausmingi kai kurioms šeimoms. Tuo metu, kai mokykloms neužtenka lėšų specialiajam lavinimui, naujoji diagnozė reikš dar aršesnes grumtynes. Dešimtys tūkstančių žmonių gauna valstybės garantuojamas paslaugas, kurios padeda kompensuoti dėl sutrikimo atsiradusią negalią, pvz., kartais tikrai sunkias mokymosi ir socialines problemas, ir diagnozė jiems yra labai svarbi."

Svetainėje www.science20.com rašoma: "Kitaip nei DSM-IV atveju, kai buvo stengiamasi bet kam pritaikyti diagnozę, DSM-V kelia susirūpinimą dėl kitko - kad viskas bus pernelyg pagrįsta mokslu ir per mažai kreipiama dėmesio į visuomenės interesus ar teisių gynimo reikalus."

Pabaigai drįstu pasidalyti asmenine patirtimi. Jeigu jūsų vaikas turi Aspergerio sindromo diagnozę ir teoriškai gali mokytis bendrojo lavinimo mokykloje, galima mėginti kovoti (būtent - kovoti) dėl papildomų specialiojo pedagogo pamokų. Nors tų pamokų nedaug - kokia viena per savaitę, bet kovoti reikia iš principo - nes jos priklauso. Tam reikia kreiptis į Psichologinę-pedagoginę tarnybą, ji išduoda privalomus vykdyti dokumentus.

Jeigu jūsų vaikas mokosi "fabrike", kuriame - apie 1000 mokinių, pagalvokite, ar jam ten gerai. Nes niekas kitas už jus nepagalvos: mokytojai būna "pirmą kartą" girdėję apie tokią diagnozę ir nemoka diferencijuoti dėstymo, tarkim, kad būtų mažiau žodžių (nes mokytojai mėgsta daug kalbėti), o daugiau vaizdų. "Fabrikuose" būna didelis triukšmas, daug chaoso, niekas neskiria bent minute daugiau dėmesio. Tai gali atsiliepti gabaus Aspergerio turėtojo pažymiams ir kartu ateičiai.

Mūsų sprendimas buvo privati mokykla. Susimokame valstybei mokesčius ir... susimokame dar kartą už galimybę būti mažoje klasėje, už daugiau mokytojo dėmesio. Už tai net pajamų mokesčio niekas negrąžina. Mūsų visuomenėje bet koks raidos sutrikimas - prabanga.