Interneto puslapio peržiūrų skaičius

2014 m. kovo 12 d., trečiadienis

Apie egzaminų pritaikymus

Artėja egzaminų metas. Dešimtokai laikys pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, dvyliktokai - brandos egzaminus. Besimokantys pagal įprastines programas, tačiau turintys specialiųjų mokymosi poreikių ir atitinkamas diagnozes, tarkim, įvairiapusių raidos sutrikimų, gali tikėtis, kad jiems egzaminų laikymo sąlygos bus "pritaikytos", t. y. pakoreguotos pagal asmeninius poreikius, kad tinkamai atspindėtų jų gebėjimus ir kylančius mokymosi sunkumus.

Gal šis įrašas pasirodo kiek pavėluotai, bet mums patiems reikėjo "praminti takelį" ir sužinoti, kokia ta tvarka. Mokykloje gavome tokią informaciją: "Nueikite pas šeimos gydytoją, o ji jums duos nukreipimą į gydytojų komisiją". Tai pasirodė ne visai tikslu. Gana keista, bet nei mokytojai, nei pati šeimos gydytoja nežinojo tos tvarkos, iš kur ir kokias pažymas reikia susirinkti.

Galiausiai paaiškėjo, kad turime kreiptis į Psichikos sveikatos centrą, priklausantį mūsų poliklinikai. Formaliai gydantis psichiatras turi išduoti 027/a formos pažymą ir su ja reikia keliauti į Psichologinę pedagoginę tarnybą. Ir čia svarbiausias procedūros momentas: arba PPT jau turi būti iš anksčiau užvesta vaiko raidos tyrimų ir testų istorija, arba tuos testus reikės atlikti čia ir dabar, o tai gali užtrukti neprognozuojamo ilgumo laiko tarpą. Vadinasi, šia prasme egzaminams reikia pradėti ruoštis jau mokslo metų pradžioje. O geriausia viską padaryti laiku, t. y. kreiptis į reikiamas tarnybas iškart, kai tik kai kyla mokymosi ar elgesio problemų, ir ryžtingai jas spręsti.

Taigi su psichiatro išduota pažyma PPT specialistai išsiima iš lentynos jūsų vaiko raidos testų istoriją ir, remdamiesi jų duomenimis, parašo, kokio konkretaus egzamino pritaikymo reikia. Po dviejų dienų pažyma gatava, jūs ją pasiimate ir gabenate į mokyklą. Mokykloje dar reikia parašyti prašymą pritaikyti egzaminus pagal tai, kas nurodyta PPT pažymoje ir procedūra baigta. 

Apie egzaminų pritaikymus konkrečiam mokiniui PPT informuoja Nacionalinį egzaminų centrą. Na, galbūt ne pro šalį ir asmeniškai informuoti vaiko mokytojus.