Interneto puslapio peržiūrų skaičius

2013 m. kovo 20 d., trečiadienis

Anglija turi autizmo įstatymą

Jungtinėje Karalystėje gyvena apie pusė milijono žmonių, turinčių kokio nors lygio autizmo sutrikimą. Tai reiškia - 1 iš 100 žmonių. Kartu su jų šeimų nariais yra apie du milijonus žmonių, kurie kasdien susiduria su autizmu ir jo keliamomis problemomis.

2009 metais Anglijoje ir Velse (kodėl ne visoje JK - nežinau) buvo priimtas, ko gero, pirmasis pasaulyje autizmo įstatymas (Autism Act 2009). Juo atitinkamos vyriausybinės institucijos buvo įpareigotos parengti strategiją, skirtą suaugusiems asmenims, kenčiantiems nuo autizmo sutrikimų. O 2013 metais numatyta atlikti šios strategijos įgyvendinimo veiksmų vertinimą.

Visą strategijos "Fulfilling and rewarding lives" (Pilnavertis gyvenimas) 77 psl. tekstą galima perskaityti čia: http://www.dh.gov.uk/prod_consum_dh/groups/dh_digitalassets/@dh/@en/@ps/documents/digitalasset/dh_113405.pdf.

Aš tik pacituosiu mažą tos strategijos dalį: "Suaugęs asmuo, turintis autizmą... turi teisę iš socialinių tarnybų reikalauti, kad būtų įvertinti jo poreikiai, turėti lygias galimybes mokytis ir studijuoti, gauti paramą ieškant darbo ir išsaugant jį, laisvai, kaip ir visi kiti, pasirinkti gyvenamąją vietą, užmegzti santykius ir susikurti socialinę aplinką, gauti sveikatos priežiūros paslaugas, pritaikytas asmeniui, turinčiam autizmą, būti apsaugotas nuo nepakantumo ir diskriminacijos, gyventi visuomenėje, kurioje žmonės supranta, gerbia ir prisitaiko prie kitokių žmonių, gauti tokią paramą, kuri leistų gyventi nepriklausomai".

Mėginau pasidomėti, ar Europos Sąjungoje yra panašių teisės aktų, bet nieko neradau. Jeigu kada nors tokių atsirastų, jie tiesiogiai ar perkėlimo į Lietuvos teisės aktus būdu įsigaliotų ir pas mus. O kol niekas jų neinicijuoja, tai autizmas Lietuvoje - vis dar asmeninė problema arba, geriausiu atveju, žiniasklaidos pasaulio naujienų ir įvairenybių skyrelių tema.